ПРИОРИТЕТИ

АКЦЕНТИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Добромир Драев
Добромир Драев
Общински съветник
Ася-Аспарухова-104
Ася-Аспарухова
Общински съветник
д-р Ивайло Петров 106
д-р Ивайло Петров
Общински съветник