Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от Добромир Веселинов Драев 

общински съветник при Общински съвет Шумен, избран от гражданската квота на Реформаторски блок 

 

С настоящата декларация в качеството ми на общински съветник, избран с преференциалния вот на 212 граждани от Община Шумен декларирам, че:

  1. Ще следвам своите принципи и без значение на политическото статукво ще гласувам като представител на гражданите в Общински съвет Шумен по своя воля и съвест. 
  2. Всеки мой вот, вписан в протоколите на заседанията на постоянните комисии, временните комисии и общински съвет ще бъде различен от „Въздържал се“. 
  3. Ще се старя според възможностите си да бъда в постоянен контакт с гражданите на Община Шумен като избран техен представител. 
  4. Ще защитавам интересите на гражданите пред Общинска администрация, Общински съвет и навсякъде другаде, където законът позволява да го направя.
  5. Ще внасям за разглеждане предложения на граждани както в постоянните комисии, така и в сесия на Общински съвет.
  6. Ще бъда камъкът в обувката.
  7. Тази декларация ще бъде допълвана винаги, когато има нужда.

Подпис 

Добромир Драев 

Общински съветник при Общински съвет Шумен