Страницата е изградена с цел подпомагането на общинския съветник Добромир Драев в неговата работа като представител на част от гражданското общество в Шумен, хората, които го избраха. В продължение на повече от 10 години той е посветил своята работа на развитието на младежките организации в България, както и на изграждането на гражданско общество в Шумен. Той и неговият екип ще продължат да работят и да поставят нови морални норми за работата на един избран представител на гражданите. Всички тези цели обаче ще бъдат невъзможни за постигане ако гражданите, избирателите не подкрепят неговите идеи и насоки. За това ние, екипът на съветник Добромир Драев създадохме тази платформа, която да даде възможност за лесна, качествена и възможна комуникация с него и неговия екип.