ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД

 • Приоритет „Зеленият град“ ще постави Шумен в челните редици на екологично ориентираните градове. Предвидените действия по него ще изменят облика на града, особено в крайните квартали и ще създадат условия за превръщане на града ни в част от една цялостна еко система. Очаквани резултати до една година:
 • Грижа за зелената система – създаване на нови зелени площи на мястото на стари, неподдържани места. Изграждане на поливна система от собствени водоизточници (сондажи и кладенци). Инвентаризация на всяко дърво на територията на града. Косене на зелените площи и поддръжка на короните на дърветата в градска среда, както и по междуградските и междуселските пътища;
 • Защитени места за отдих;
 • Защитени детски площадки;
 • Водни площи;
 • Използване на възобновяеми източници на енергия;
 • LED осветление;
 • Организиране на информационни кампании и стимулиране на хората за намаляване на отпадъка от домакинствата;
 • Разделно събиране на отпадъците;
 • Изграждане на компостери в селата, около града и в крайните квартали;
 • Урегулиране популацията на бездомните кучета;
 • Зелено образование;
 • Регулиране на транспорта (пътникопотока) чрез подобряване на пътната инфраструктура (светофари, кръгови движения, преброители, транспортни анализатори, радарни системи, скоростни камери);
 • Подобряване на обществения транспорт, качество на таксиметровите услуги;
 • Пешеходни зони, безопасни, осветени пешеходни пътеки;
 • Намаляване на ремонтите по пътищата чрез ремонт „едно в едно“ – при ремонт на пътища и тротоари ще се поставя подземна инфраструктура (тунелна мрежа)- кабелна, водопроводна и т.н.