ИКОНОМИКА ЗА МАЛКИТЕ

Включва създаването на условия в подкрепа на семейния бизнес, микро, малките и средните предприятия. Развитие на културния туризъм. Очаквани резултати за четири години:

  • Създаване на условия за постигане на образование, свързано с кариерното развитие и прилагане на бизнес модел;
  • Създаване на туристически продукти за Община Шумен съвместно с туристически агенции и оператори;
  • Работещ туристически обществен консултативен съвет, включващ: представители на занаятчиите, ресторантьорите, хотелиерите, туристическите агенти, оператори, еколози, читалища и др.;
  • Създаване на културни продукти в Община Шумен съвместно с културните институции;
  • Работещ културен обществен консултативен съвет;
  • Създаване на специално звено в общинска администрация, работещо на терен в услуга на „малките“ предприятия – тип бизнес център;
  • Закрит базар;
  • Активна работа с браншови организации.