Съветник Драев направи предложения за промени в правилника

По време на времената комисия, работеща по промени на правилника за работа на ОбС Шумен, съветник Драев направи три предложения за създаване на три постоянни комисии към Общински съвет Шумен – ПК „Антикорупция“, ПК „Взаимодействие с НПО“ и Комисия за решаване на проблемите с питейно-битовата вода в Шумен. Шестима от съветниците решиха, че няма нужните мотиви за функционалността на ПК „Антикорупция“ и няма да работи ефективно и гласуваха с „Въздържал се“ по предложението. Те гласуваха по собствена воля и според съвестта си.

Гласували с „Въздържал се“:

  • адв. Метин Джамбазов ( ДПС );
  • адв. Пламен  Петков, председател на комисията ( АБВ );
  • адв. Ася Аспарухова ( Реформаторски блок );
  • арх. Светлозар Тузсусов  ( ГЕРБ);
  • Радослав Узунов ( Патриоти за Шумен);
  • Веселин Пенчев (БСП);

Гласували със „За“:

  • адв. Даниела Русева 

 

По предложението за ПК „Взаимодействие с НПО“, съветниците решиха, че няма нужда от нея като самостоятелна комисия, а да бъде добавена като част от ПК „Европейски проекти и международно сътрудничество“. Така направено и прието предложението изпраща отново в забвение възможността НПО сектора да участва активно в управлението на Община Шумен чрез граждански инициативи и действия, обвързани с развитието на общината.  

По предложението за Комисия за решаване на проблемите с питейно-битовата вода в Шумен се взе решение да бъде временна и предложена за създаване на следваща сесия на Общински съвет Шумен. 

 

Коментар на съветник Драев: „До тук с прозрачността и управлението на светло!“ 
[facebook layout="standard"]