Съветник Драев поиска информация от три държавни институции за състоянието на повърхностния водоизточник яз. „Тича“