Съветник Драев пред Радио Шумен за проблемите на питейната вода

Съветник Драев за постигнатото до момента по казуса с водата, която се продава за питейно-битова в Община Шумен. Той говори за възможностите за търсене на решението и разказва да предложението му за нови комисии към Общински съвет Шумен. Заделете си 15 мин за да чуете за какво се бори съветник Драев.

Аудио запис на интервюто