Съветник Драев със становище до КЕВР

След получени голям брой сигнали от граждани във връзка с качеството питейното-битовата вода екипът на съветник Драев подготви заявление до КЕВР за участие на съветника в открити/закрити заседания на регулатора, както и в обществените обсъждания във връзка с въпроси свързани с дейността на ВиК Шумен.

Заявление до КЕВР за намерение

[facebook layout=“standard“]