ЧИСТА ВОДА ЗА ШУМЕН

  • Оптимизация на водопреносната мрежа;
  • Пълен анализ на предишните два проекта – ИСПА и Воден цикъл;
  • Оптимизация на помпени станции, съобразени с потреблението;
  • Възстановяване на резервни водоизточници;
  • Външни експерти в подкрепа на развитието на ВиК сектора в общината;
  • Промяна на договора с ВиК, подписан чрез Асоциацията по ВиК;
  • Редуциране на цената съобразно качеството на предлаганата услуга;
  • Регионални прединвестиционни проучвания, съобразени с реалните нужди на потребителите.