ШУМЕН ЗА МЛАДИТЕ

Колкото и фразата „Младите хора са бъдещето на България“ да е изтъркана и изхабена, е вярна и точна. Те са нашите деца и ние трябва да създадем условия децата и младежите да бъдат част от една работеща система. В този приоритет влизат повечето ресори на общинска администрация, но обединени в едно цяло. Резултатите, които считам за постижими до една година:

 • Шумен – младежка столица на Европа;
 • Образованието – реален приоритет;
 • Осмисляне на свободното време на децата и младежите;
 • Развитие на доброволчеството;
 • Международни обмени;
 • Стратегия за младите хора;
 • Младежки проекти;
 • Младежки центрове по кварталите;
 • Музика, спорт, култура за деца и младежи;
 • Младежки кариерен център;
 • Младежки дом;
 • Програми за старт в бизнеса;
 • Модерно развитие на културните структури, читалища и др.
 • Качество на храната, здравословна храна, увеличаване стойността на хранодена на децата в детските градини;
 • Училищни столове за здравословно хранене.