Съветник Драев със становище до КЕВР

Други
След получени голям брой сигнали от граждани във връзка с качеството питейното-битовата вода екипът на съветник Драев подготви заявление до КЕВР за участие на съветника в открити/закрити заседания на регулатора, както и в обществените обсъждания във връзка с въпроси свързани с дейността на ВиК Шумен. Заявление до КЕВР за намерение [facebook layout="standard"]
Read More

Съветник Драев поиска информация от три държавни институции за състоянието на повърхностния водоизточник яз. „Тича“

Други
Басейнова дирекция: Заявление за достъп до информация до Басейнова дирекция ЧР Отговор на БДЧР Регионална здравна инспекция Заявление за достъп до информация до Регионална здравна инспекция Отговор на заявление за достъп до инфромация РЗИ Напоителни системи ЕАД Заявление за достъп до информация до Напоителни системи ЕАД Отговор на Напоителни системи ЕАД клон Шумен       [facebook layout="standard"]
Read More

Съветник Драев пред Радио Шумен за проблемите на питейната вода

Чиста вода за Шумен
Съветник Драев за постигнатото до момента по казуса с водата, която се продава за питейно-битова в Община Шумен. Той говори за възможностите за търсене на решението и разказва да предложението му за нови комисии към Общински съвет Шумен. Заделете си 15 мин за да чуете за какво се бори съветник Драев. Аудио запис на интервюто
Read More

Съветник Драев направи предложения за промени в правилника

Антикорупция
По време на времената комисия, работеща по промени на правилника за работа на ОбС Шумен, съветник Драев направи три предложения за създаване на три постоянни комисии към Общински съвет Шумен - ПК "Антикорупция", ПК "Взаимодействие с НПО" и Комисия за решаване на проблемите с питейно-битовата вода в Шумен. Шестима от съветниците решиха, че няма нужните мотиви за функционалността на ПК "Антикорупция" и няма да работи ефективно и гласуваха с "Въздържал се" по предложението. Те гласуваха по собствена воля и според съвестта си. Гласували с "Въздържал се": адв. Метин Джамбазов ( ДПС ); адв. Пламен  Петков, председател на комисията ( АБВ ); адв. Ася Аспарухова ( Реформаторски блок ); арх. Светлозар Тузсусов  ( ГЕРБ); Радослав Узунов ( Патриоти за Шумен); Веселин Пенчев (БСП); Гласували със "За": адв. Даниела Русева    По…
Read More