д-р Ивайло Петров

д-р Ивайло Петров

Кандидати
Доктор Ивайло Кирилов Петров Израснал съм в Шумен като възпитаник на гимназия „Вапцаров“.  37 години работя като лекар в „МБАЛ – Шумен“, а 20 от тях съм началник на отделението по нервни болести. Ръководя екип от медицински професионалисти, който всяка година помага на около 2 000 пациента. Гордея се с фактите, че отделението е акредитирано с най-високо ниво на компетентност, и че от 10 години прилагаме лечение с тромболиза на мозъчните инфаркти. Нашата болница в Шумен е в топ 10 на болниците в страната, които провеждат това лечение. Председател съм на Организационния комитет на „Шумен и приятели“ – научнопрактически формат, който събира в Шумен невролози от страната и се превърна в национален форум – мост, между академизма и практическата неврология. Преподавам неврология в Шуменски университет на студенти по специална педагогика…
Read More
Добромир Драев

Добромир Драев

Кандидати
Казвам се Добромир Драев, роден съм в Шумен и целия живот не съм напускал този град. През годините работих в сферата на частния бизнес. През по-голямата част от живота ми съм бил спортен деятел, активен спортист и треньор. През годините осъзнах липсата на възможности на младите хора за развитие извън училище и се насочиш в неправителствения сектор в младежката сфера. Представлявах най-голямата световна  младежка организация в България. Днес продължавам да бъда част от подобни организация като доброволец. От 2015 години до днес съм част от Общински съвет Шумен, като общински съветник от гражданската квота на Реформаторския блок. През целия си период на съветник налагах нов стандарт за общински съветник, а именно работещ активно с предложения и решения. Над 150 документа внесох  в Община Шумен, Общински съвет Шумен, Окръжна прокуратура и…
Read More
Даниела Русева

Даниела Русева

Кандидати
Казвам се Даниела Русева и съм юрист по образование, адвокат по професия. Имам опит в областта на защитата на човешките права, работата в неправителствени организации, както и в местното самоуправление. В продължение на четири години бях представител на България в Конгреса на местните и регионални власти в Страсбург. Работила съм като заместник-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети, а в момента съм неин почетен член. Вярвам, че с добър екип от съмишленици и всеотдайна работа, можем да постигнем най-доброто за община Шумен!
Read More
Бисерка Йовчева

Бисерка Йовчева

Кандидати
Казвам се Бисерка Йовчева и съм ръководител на Школа „А&Б“ и главен асистент в Шуменския университет, доктор по методика на обучението по информатика. Ръководител съм на едни от най-добрите състезатели по информатика за всички времена. Мои ученици учат в най-престижните университети в света и работят в най-големите световни IT-компании. Инициатор и основател съм на Европейската младежка олимпиада по програмиране, основател и организатор на едно от най-престижните състезания по програмиране в света – Международния есенен турнир по информатика, който се провежда ежегодно в Шумен и събира в нашия град млади хора от 15 държави. Почетен гражданин съм на Шумен и носител на редица национални награди. Омъжена съм с дъщеря и две внучета. Общински съветник в Шумен за мандата 2015 – 2019 г. Винаги имам ясна позиция по всички обсъждани въпроси, която твърдо отстоявам.  
Read More
Ася-Аспарухова

Ася-Аспарухова

Кандидати
Казвам се Ася Георгиева Аспарухова на 37 г. от град Шумен. Омъжена, с едно дете. Магистър по право. От 2007 г. и към настоящия момент практикувам като адвокат при Шуменска адвокатска колегия. Участвам в ръководството на Шуменска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите и съм член на Контролния съвет на същата. Общински съветник през мандата 2015 г. - 2019 г. в Общински съвет Шумен. Имам воля и съм готова да работя и да полагам необходимите усилия и самоконтрол за постигане на добри резултати за нашия град Шумен.  
Read More
ЧИСТА ВОДА ЗА ШУМЕН

ЧИСТА ВОДА ЗА ШУМЕН

Приоритети
Оптимизация на водопреносната мрежа; Пълен анализ на предишните два проекта - ИСПА и Воден цикъл; Оптимизация на помпени станции, съобразени с потреблението; Възстановяване на резервни водоизточници; Външни експерти в подкрепа на развитието на ВиК сектора в общината; Промяна на договора с ВиК, подписан чрез Асоциацията по ВиК; Редуциране на цената съобразно качеството на предлаганата услуга; Регионални прединвестиционни проучвания, съобразени с реалните нужди на потребителите.
Read More
ИКОНОМИКА ЗА МАЛКИТЕ

ИКОНОМИКА ЗА МАЛКИТЕ

Приоритети
Включва създаването на условия в подкрепа на семейния бизнес, микро, малките и средните предприятия. Развитие на културния туризъм. Очаквани резултати за четири години: Създаване на условия за постигане на образование, свързано с кариерното развитие и прилагане на бизнес модел; Създаване на туристически продукти за Община Шумен съвместно с туристически агенции и оператори; Работещ туристически обществен консултативен съвет, включващ: представители на занаятчиите, ресторантьорите, хотелиерите, туристическите агенти, оператори, еколози, читалища и др.; Създаване на културни продукти в Община Шумен съвместно с културните институции; Работещ културен обществен консултативен съвет; Създаване на специално звено в общинска администрация, работещо на терен в услуга на „малките“ предприятия – тип бизнес център; Закрит базар; Активна работа с браншови организации.
Read More
ШУМЕН ЗА МЛАДИТЕ

ШУМЕН ЗА МЛАДИТЕ

Приоритети
Колкото и фразата „Младите хора са бъдещето на България“ да е изтъркана и изхабена, е вярна и точна. Те са нашите деца и ние трябва да създадем условия децата и младежите да бъдат част от една работеща система. В този приоритет влизат повечето ресори на общинска администрация, но обединени в едно цяло. Резултатите, които считам за постижими до една година: Шумен – младежка столица на Европа; Образованието – реален приоритет; Осмисляне на свободното време на децата и младежите; Развитие на доброволчеството; Международни обмени; Стратегия за младите хора; Младежки проекти; Младежки центрове по кварталите; Музика, спорт, култура за деца и младежи; Младежки кариерен център; Младежки дом; Програми за старт в бизнеса; Модерно развитие на културните структури, читалища и др. Качество на храната, здравословна храна, увеличаване стойността на хранодена на децата в…
Read More
ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД

ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД

Приоритети
Приоритет „Зеленият град“ ще постави Шумен в челните редици на екологично ориентираните градове. Предвидените действия по него ще изменят облика на града, особено в крайните квартали и ще създадат условия за превръщане на града ни в част от една цялостна еко система. Очаквани резултати до една година: Грижа за зелената система – създаване на нови зелени площи на мястото на стари, неподдържани места. Изграждане на поливна система от собствени водоизточници (сондажи и кладенци). Инвентаризация на всяко дърво на територията на града. Косене на зелените площи и поддръжка на короните на дърветата в градска среда, както и по междуградските и междуселските пътища; Защитени места за отдих; Защитени детски площадки; Водни площи; Използване на възобновяеми източници на енергия; LED осветление; Организиране на информационни кампании и стимулиране на хората за намаляване на отпадъка…
Read More
ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Приоритети
Този приоритет има основна цел да повиши качеството на предлаганите услуги от общинска администрация и да се обърне „лице в лице“ към фирми и граждани. Очаквани резултати една година след внедряване на модела: Информираност на гражданите и фирмите; „Изваждане на светло“ на обществени поръчки, търгове и движение на бюджетните разходи и приходи; Засилен контрол върху обществените поръчки и изпълнението на договорните взаимоотношения между Общината и изпълнителите; Намаляване на сроковете за извършване на административни услуги; Извеждане на потоците от хора извън общинска администрация; Извършване на разплащане на услуги и данъци чрез виртуални ПОС терминали; Обработка на документи в електронно деловодство; Работа на едно гише при използване на хартиен носител; Електронен документ; Електронен Общински съвет; Охранителни камери свързани on-line с ОД на МВР; Зелен ефект – безхартиени услуги.
Read More