Съветник Драев направи предложения за промени в правилника

Антикорупция
По време на времената комисия, работеща по промени на правилника за работа на ОбС Шумен, съветник Драев направи три предложения за създаване на три постоянни комисии към Общински съвет Шумен - ПК "Антикорупция", ПК "Взаимодействие с НПО" и Комисия за решаване на проблемите с питейно-битовата вода в Шумен. Шестима от съветниците решиха, че няма нужните мотиви за функционалността на ПК "Антикорупция" и няма да работи ефективно и гласуваха с "Въздържал се" по предложението. Те гласуваха по собствена воля и според съвестта си. Гласували с "Въздържал се": адв. Метин Джамбазов ( ДПС ); адв. Пламен  Петков, председател на комисията ( АБВ ); адв. Ася Аспарухова ( Реформаторски блок ); арх. Светлозар Тузсусов  ( ГЕРБ); Радослав Узунов ( Патриоти за Шумен); Веселин Пенчев (БСП); Гласували със "За": адв. Даниела Русева    По…
Read More