Съветник Драев със становище до КЕВР

Други
След получени голям брой сигнали от граждани във връзка с качеството питейното-битовата вода екипът на съветник Драев подготви заявление до КЕВР за участие на съветника в открити/закрити заседания на регулатора, както и в обществените обсъждания във връзка с въпроси свързани с дейността на ВиК Шумен. Заявление до КЕВР за намерение [facebook layout="standard"]
Read More

Съветник Драев поиска информация от три държавни институции за състоянието на повърхностния водоизточник яз. „Тича“

Други
Басейнова дирекция: Заявление за достъп до информация до Басейнова дирекция ЧР Отговор на БДЧР Регионална здравна инспекция Заявление за достъп до информация до Регионална здравна инспекция Отговор на заявление за достъп до инфромация РЗИ Напоителни системи ЕАД Заявление за достъп до информация до Напоителни системи ЕАД Отговор на Напоителни системи ЕАД клон Шумен       [facebook layout="standard"]
Read More